Дружеството постоянно изкупува зърнени храни и маслодайни култури в зърнобазите си. Конкретни количества и спесификация се договарят директно с местните представители на дружеството. Изкупуваната продукция следва да отговаря на действуващите Български и международни стандарти, което се установява в лабораторията на съответната зърнобаза след анализ. Цените се определят на база текущите пазарни нива за конкретната продукция, при отчитане на качество и присъщи транспортни разходи.


Освен изкупуване, предлагаме и услуга приемане на земеделска продукция на влог. Цените за приемане, предаване и съхранение са съгласно одобрен публичен ценоразпис на приемащата зърнобаза.


Нашите представители на място са на Ваше разположение за допълнителна информация.