За нас


Създадохме ИНПРО М.Н.В. ООД през 1992 година. През годините развихме опита, познанията и контактите си и изградихме надеждна инфраструктура насочена към изкупуване, обработка, съхранение и продажба на зърнени храни (ечемик, пшеница, царевица и др.) и маслодайни култури (рапица и слънчоглед). Работим с производители – арендатори, кооперации и индивидуални земеделски производители, предимно от регионите на дългогодишното ни присъствие – Североизточна и Централна България.


Разполагаме със съвременни, лицензирани зърнохранилища, оборудвани със средства за обработка, почистване, сушене, егализиране и опаковане на продукцията, както и с добре оборудвани лаборатории за нейното окачествяване по български и международни стандарти. Дейността се ръководи и осъществява от хора с подходящо образование и с многогодишен опит, способни да се справят успешно с професионалните предизвикателства.


С цел подпомагане на земеделското производството имаме програма и изградена структура за префинансиране на определени селскостопански дейности, включително и чрез доставка на торове.


Солидните ни търговски контакти в и извън Европейски съюз спомагат за реализация на изкупената селскостопанска продукция преимуществено на външни пазари. На българския пазар работим с мелници, производители на фуражи  и други преработващи заводи.


Лицензиран търговец на зърно.