Зърнобаза с. Хитрино, обл. Шумен e собственост на Агросток АД, свързано лице с ИНПРО МНВ ООД.

Складов капацитет около 17000 тона. Разполага с разнообразна зърнопочистваща техника и зърносушилни. Активна вентилация на складовото стопанство. Лаборатория за окачествяване. Електронен авто кантар 60 т. Собствен ж.п. коловоз за товарене на ж.п. вагони. Работи по HACCP.


Адрес: Агросток АД, 9780 с. Хитрино, обл. Шумен, ул. Симеон Велики 7Агропакет ЕООД, с. Хитрино обл. Шумен.

Складов капацитет 6000 тона. Разполага със зърнопочистваща техника. Активна вентилация на складовото стопанство. Ползува лаборатория за окачествяване, зърносушилня и електронен автокантар 60 тона. Възможност за товарене на ж.п. вагони.

Притежава цех за смилане, смесване и опаковане на зърнени храни, фуражи и полуфабрикати с капацитет 3 т/час.

Работи по HACCP.


Адрес: Агропакет ЕООД, 9780 с. Хитрино, обл. Шумен, ул. Симеон Велики 7