Зърнобаза с. Кайнарджа, обл.Силистра  - собственост на Агросток АД, свързано лице с ИНПРО МНВ ООД.

Складов капацитет около 5000 тона. Разполага със зърнопочистваща техника и зърносушилни. Лаборатория за окачествяване. Автокантар 60 тона. Работи по HACCP.


Адрес: Агросток АД, 7550 с. Кайнарджа, обл. Силистра, ул. Червеноармейска 2 а.